1
Wszystkie rekrutacje w jednym miejscu
stały dostęp do rekrutacji planowanych, trwających i tych zakończonych.
2
Wielowątkowe scenariusze
możliwość tworzenia wielowątkowych scenariuszy w każdej rekrutacji
3
Automatyczne ocena
system przeprowadzi ocenę każdej aplikacji automatycznie
4
Automatyczne uzasadnienia
system uzasadni każdą uzyskaną w procesie rekrutacji ocenę
5
Ankiety ewaluacyjne
informacja zwrotna o jakości przeprowadzanej rekrutacji w systemie
6
Zaawansowane statystyki
system w przejrzysty sposób zbierze i zaprezentuje dane
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka